gallery/wb nbsbs vrver
gallery/wb nbcbs logo - copy

Y

Die daggadebakel: uit ’n mediese oogpunt

Dawie van Velden - 2018-10-02

Dit is met skok en afgryse dat die mediese beroep en alle professionele groepe wat gemoeid is met dwelmverslawing reageer op die jongste uitspraak van die Konstitusionele Hof wat die private besit, kweek en gebruik van dagga onder bepaalde omstandighede wettig. Die gebruik van dagga (kannabis) vir medisinale doeleindes moet wetenskaplik teenoor die potensiële mediese en maatskaplike risiko’s opgeweeg word.

Die Suid-Afrikaanse Psigiatriese Vereniging (Sasop) is met reg bekommerd oor die publieke persepsie dat dagga ’n “skadelose” plant is, en het sterk standpunt ingeneem teen hierdie uitspraak. Kannabis is ’n bewese dwelm en dus verslawend en mag die weg baan vorentoe vir ander gevaarliker dwelms. In ’n gesaghebbende verslag is gerapporteer dat kannabis die algemeenste primêre substans van misbruik is vir persone onder 20 jaar wat by behandelingsfasiliteite in Suid Afrika aanmeld. Dit word geraam dat 1 uit 6 tienderjariges wat met dagga eksperimenteer, daaraan verslaaf raak.

Die gebruik van kannabis in adolessensie verhoog die kans op psigotiese siekte van hierdie onvolwasse en ontwikkelende groep geweldig. Blootstelling aan fitokannabinoïde (kannabinoïde afkomstig van die kannabisplant) gedurende hierdie kwesbare periode ontwrig die proses van breinontwikkeling en affekteer aspekte van geheue, konsentrasie, en intelligensie. Ons psigiatriese hospitale se sale loop oor as gevolg van dwelmgeïnduseerde psigotiese toestande. Dit is ook bekend dat kannabisgebruik gedurende die adolessente periode aanleiding kan gee tot tot blywende kognitiewe agteruitgang, selfs ná volhoubare onthouding. Ons moet ons kinders koester – ouers moet die model wees.

In ’n onlangse oorsigartikel van die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) word die gevolgtrekking gemaak dat kannabis bydra tot die ontwikkeling van skisofrenie in adolessente. Daar is tans onvoldoende inligting beskikbaar om die langtermyngevolge te bepaal van die wettiging van die gebruik van kannabis onder bepaalde omstandighede. Dit is te veel gevra dat die onvoldoende-opgeleide polisiebeamptes op ’n toneel moet besluit of die besit van dagga aanvaarbaar is en of misdaad betrokke is. Bestaan die nodige oordeel vir korrekte wetstoepassing, ondersteunende gesondheidsorg, beskerming van minderjariges, asook maatskaplike en beradingsdienste? Die beskikbare bewyse ondersteun nie die sterk publieke mening en anekdotiese verslae ten gunste van die medisinale gebruik van kannabis nie, benewens miskien die voordelige invloed op kroniese pyn, spastisiteit van veelvuldige sklerose en gewigsverlies wat geassosieer is met MIV. Daar bestaan veiliger geregistreerde medikamente vir die behandeling van laasgenoemde toestande.

Daar is egter oortuigende bewyse van die newe-effekte van kannabis, soos verwardheid, duiseligheid, diarree, euforie, uitputting en hallusinasies. Enige potensiële voordele van kannabis moet opgeweeg word teen die risiko van verslawing, psigose, kognitiewe agteruitgang en ’n 2,6 keer groter moontlikheid van motorvoertuigongelukke. Geneeshere is bekommerd oor die ontluikende bewyse dat kannabisgebruik die risiko van akute miokardiale infarksie sowel as beroertes kan verhoog. Die Medieseberoepsraad se aanbeveling is dat die gebruik van kannabis vir medisinale gebruik op grondige wetenskaplike getuienis moet berus en beperk moet word tot geregistreerde geneeskundiges vir individue waar daar aanvaarbare regverdiging beskikbaar is.

Die besluit van die Konstitusionele Hof om ons reg op “vryheid” te respekteer gaan lelik boemerang. Vryheid gaan altyd saam met verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid. In ’n samelewing soos ons s’n wat reeds gekenmerk word deur omvangryke misdaad (wat dwelmmisbruik insluit), asook uitermatige geweldsvlakke teen kwesbare minderjariges, heers tereg ernstige kommer oor die toepassing van die nuwe uitspraak. Ons sit reeds met ’n hele geslag op die Kaapse Vlakte wat met tik vernietig is. Dit skep ’n vrugbare teelaarde vir gewetenlose georganiseerde misdadigers om dwelmverslawing aan te vuur. Daar is wêreldwyd kommer oor die destruktiewe gevolge van kannabis. ’n Internasionale studie skat dat twee miljoen jare van lewe met ongeskiktheid toegeskryf kan word aan kannabisgebruik.

Die vraag is: Kan ons dit bekostig om binne die konteks van die Suid-Afrikaanse samelewing saam te stem met die juigbrigade van tradisionele geneeshere, Rastafariërs en ander voorstanders van die wettige gebruik van kannabis? Enige verandering in die wetgewing wat die gebruik van kannabis reguleer, moet onderneem word in konsultasie met al die verbandhoudende belanghebbendes; dit moet berus op geldige wetenskaplike bewyse en ook in aanmerking neem die beskikbaarheid en toeganklikheid van die bestaande middelverslawingbehandelingsfasiliteite in Suid Afrika.

Ons gaan nog lang trane huil oor hierdie ondeurdagte besluit.

DP van Velden
MB, ChB, MPraxMed, MPhil (Joernalistiek)

Ongeag enige Hofuitspraak of wettiging van die persoonlike gebruik van Dagga, word Dagga deur Nuwe Begin beskou as ’n dwelm en word Dagga of die gebruik daarvan in enige vorm nie by hierdie sentrum toegelaat of geduld nie. Net soos Alkohol wat ook ’n dwelm is wettig gebruik mag word en nie by Nuwe Begin gebruik of geduld word nie, net so geld dit vir Dagga.

gallery/dagga kop
gallery/dagga oog
gallery/dagga 4