gallery/wb nbsbs vrver
gallery/wb nbcbs logo - copy

EnDie Kursus van Vrymaking deur Genade.

Hierdie Kursus is langtermyn en inwonend. Ons beveel 6 maande en langer aan. Die tydperk hang egter van u self af.

Kostes verbonde aan losies – kontak ons vir inligting asseblief

Waaruit bestaan ons dag?

Wat doen ons in lesingtyd?


1. Ons Behandel die Bybel in ’n neutedop vanaf Genesis 1:1 tot en met Openbaring 22:21 sodat ons die Woord van God in konteks verstaan.
2. Ons behandel die 12 stappe uit ’n Bybelse perspektief + al die ander wonderlike geheime vir vrymaking van enige negatiewe gedrag en gewoontes
wat in die Woord van God ingesluit is.
3. Ons bespreek alledaagse kwessies en interessante onderwerpe en vind antwoorde daarvoor in die Bybel.
4. Ons leer waar ons vandaan kom, wie is ons, waarheen is ons op pad en wat ons doel is uit ’n Bybelse perspektief.
5. Ons leer God se genade ken en vind dus emosionele herstel.

Al hierdie lesings word ook met Audio/Visuele materiaal aangevul.


 

06h00               Diere voed – die Kursusgangers wat daarvoor verantwoordelik is.

07h30               Almal moet op wees en persoonlike higiëne en kamer netheid moet gedoen word.

08h30               Ontbyt – Kursusgangers doen self die voorbereiding.

09h00               Skriflesing, boodskap en gebed – Kursusgangers neem die leiding self.

09h30               Werkstasies – Algemene pligte t.o.v. skoonmaak, herstelwerk, diereversorging en ander take                             soos deur personeel bepaal.

12h00               Middagete – Kursusgangers doen die voorbereiding self.

13h30               Rus – Stilte.

14h30               Ontspan. Wakkerword tyd.

15h00               Lesing.

16h30               Ontspan.

17h00               Diere voed - die Kursusgangers wat daarvoor verantwoordelik is.

17h30               Stort en ontspan.

18h30               Aandete - word voorgesit.

19h30               Lesing.

21h00               Ontspan.

22h00               Stilte. Kursusgangers wat wil, kan TV kyk en met ontspanningsaktiwiteite voortgaan solank                                 hulle net die steur wat wil slaap nie. Stort tyd is nou verby.

24h00               Slaap. As daar Kursusgangers is wat nog wil lees of saggies TV kyk of gesels, mag hulle dit                               doen net nie te laat nie.

Naweke            Naweke ontspan ons, maar normale huislike pligte en diere versorging gaan voort.

Sondagaande  19h00 is dit Bybelse Audio/Visuele tyd.

Vakansiedae    ...is vakansiedae, maar normale huislike pligte en diere versorging gaan voort.

Berading is beskikbaar elke dag vanaf opstaantyd tot slaaptyd en ook tussenin as die Kursusganger 'n behoefte het vir gesels of raad. Geen afsprake. Hier is my deur altyd oop.

 

Elke Kursusganger ontvang ’n handleiding wat ons oor ’n tydperk volledig deurwerk. Dit is egter nie noodwendig die einde van sy kursus hier nie. Om beter begrip te he, moet hierdie boek ten minste twee maal deurgewerk word. Wanneer ’n persoon met nagatiewe gewoontes en gedrag daarvan wil afstand doen, neem dit ten minste 30 tot 60 dae voordat hy in staat is om te kan verwerk en begryp.

As die kursusganger hierdie boek volledig deurgewerk het, kry hy ’n sertifikaat aan die einde van sy kursus.

gallery/wb5