gallery/wb nbsbs vrver
gallery/wb nbcbs logo - copy

En

Nuwe Begin Christelike Bemagtiging Sentrum is ’n privaat fasiliteit wat mans wat sukkel om bande te breek met negatiewe gewoontes, met ’n kursus volgens Bybelse riglyne help om vrymaking te ervaar van daardie lewenstyl.

E

Nuwe Begin is sedert Januarie 2011 in bedryf en het al menige suksesverhale van mans regoor Suid-Afrika wat vandag ’n aanwins vir hul gemeenskap is op vele gebiede.


Ons is geleë in die Sentraal Karoo net buite die dorp Beaufort-Wes op die N1 roete. Tans huur ons ’n plot en opstalle op ’n Munisipale plaas wat deur ons in ’n sentrum omskep is. Hierdie fasiliteit is ook 100% privaat en ons kry geen befondsing of enige ander hulp van enige organisasie of die staat nie. Daar is dus losies fooie verbonde aan die kursus en die sentrum word ook op ’n nie-winsgewende basis bedryf.


Nadat ek, Jannie Engelbrecht, self ’n lang pad van afhanklikheid en rebellie geloop het, het ek nadat ek self my lewe omgekeer het in 2004 die behoefte raakgesien en die wil ontwikkel om ander mans ook in Afrikaans te help. Ek het besef dat basies alle fasiliteite Engels georiënteerd is en dat Afrikaanssprekendes hul emosies moeilik verwoord. Dit lei dan tot die gevolg dat hulle nie dieselfde gehalte emosionele genesing ontvang nie. Ek het ook agtergekom dat basies alle fasiliteite vir middel afhanklike persone en die met rebellie probleme of klinies en sekulêr en/of dwangarbeid en straf gerig is. Uit my persoonlike ondervinding weet ek dat dit nie altyd die regte manier is om persone in middel afhanklikheid te hanteer nie. Daar is ’n fyn lyn tussen reghelp en weghelp. Die meeste mans val dus gou terug op hul ou pad. Nuwe Begin is tot stand gebring om sulke persone te help om volhoubaar weg te bly van hul slegte gewoontes as hulle die besluit geneem het om dit te los.


Ons praat nie hier van “Addicts”, “Junkies” of “Alkies” nie en gebruik geen ander ‘skelname’ of afbrekende benamings nie. As ’n persoon na Nuwe Begin kom, kom hy om gehelp te word. Hy kom om ’n kursus te deurloop. Ons praat dus van Kursusgangers – presies dit wat hulle is. 


Persone wat in middel afhanklikheid en/of rebellie was is genoeg verneder in hul lewe, al lyk dit nie vir mense so nie. Hulle het baie seer in hulle wat hul ronddra en nie wys nie. As ’n mens hulle soos siekes behandel versterk jy hulle in hul manipulasie. As hulle soos dwangarbeiders, misdadigers en uitgeworpenes behandel word raak die rebellie net meer en ontwikkel hulle innerlike woede en wrokke en ervaar hulle verwerping. Hulle soek ’n oor en iemand wat bereid is om hulle op ’n menswaardige manier te behandel, te lei en sodoende hulle help om die regte pad te kies.


By Nuwe Begin kry die kursusgangers lekker kos. Hulle word normaal behandel en ons probeer hulle voorberei op ’n sober Christelike lewe daarbuite in die wêreld, alhoewel hulle hier afgesonder is van die gewoel. Ons braai elke week vleis. Ons maak potjie en kos in die kombuis. Almal eet hier dieselfde. Ons kyk DSTV en Sport. Ja, hulle moet self leer en besef wat is goed en wat is nadelig. Ons gee die leiding. As hulle eendag weer buite is, gaan alles nog steeds tot hul beskikking wees. Hulle moet nie dan oordonder word omdat hulle vir maande van alles afgesny was en dus dan verkeerde besluite neem nie.


Nuwe Begin is ’n oop kommunikasie en besoek fasiliteit. Die ouers, geliefdes of borge weet eerstehands wat ons doen. Kursusgangers mag hul selfone saambring en gebruik as ons nie werk nie (na 17h00 en oor naweke en vakansiedae). Ons glo dat kursusgangers met hul geliefdes en die wat hul positief ondersteun in kontak moet bly. Onthou, hulle is hier om te groei en nie om gestraf te word nie – daarvoor is daar tronke.


By Nuwe Begin is jy by ’n huis weg van jou huis af. Hier word blywende vriendskapsbande gesluit, aangesien die kursusgangers besef dat hulle belange hier eerste gestel word en ons net soos hulle oor hul prestasies juig en oor hul teleurstellings hartseer is.


Die Karoo is oop. Die Karoo is droog. Hierdie is 'n harde wêreld waar jy leer hoe om jou emosies op 'n positiewe manier te hanteer. Dit is soms eensaam en te stil. Jy raak bewus van jou Skepper. Die weer wissel van uiters warm tot uiters koud. Hier is die natuur naby aan jou innerlike menswees. Dit is juis dan wanner jy besef dat jy God in jou lewe nodig het. As jy opkyk na die blou lug of die sterre kombers en somtyds vêr in die eensaam vlaktes instaar, besef jy dat jy Jesus Christus in jou lewe moet inlaat – ja, daar is meer aan die lewe as net menswees besef jy dan.

Joh 8:36

As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.